Mikrorachunek podatkowy – czym jest?

Wraz z nowym rokiem 2020 weszło zarządzenie, mówiące o tym, że podatek VAT, PIT i CIT należy uiścić na indywidualne konto podatkowe, tzw. Mikrorachunek podatkowy. Przedsiębiorstwa prowadzące księgowość w systemie wfirma muszą wpisywać numer mikrorachunku podatkowego, tak by za ich pośrednictwem opłacać podatki, eksportować przelewy do banku czy tworzyć druczki przelewów za zapłatę podatków, uwzględniając wyżej wspomniany numer.

Co to takiego mikrorachunek podatkowy?

Każdy podatnik został wyposażony w indywidualny mikrorachunek podatkowy, który pozwala regulować należności, wynikające z podatku dochodowego (PIT i CIT) oraz podatku od towarów i usług (VAT). Numer tego rachunku można sprawdzić na stronie podatki.gov.pl w generatorze mikrorachunku lub w urzędzie skarbowym. Wszelkie numery bankowe odpowiednie właściwym urzędom skarbowym do wpłat VAT, PIT i CIT aktywne były do dnia 31.12.2019r.

Do wygenerowania własnego mikrorachunku trzeba wpisać NIP, który posiadają osoby prowadzące działalność gospodarczą lub którzy są podatnikami VAT czy płatnikami składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne. Firmy jednoosobowe dokonują płatności z tytułu VAT i PIT na mikrorachunku. Spółki opłacają z mikrorachunku spółki VAT i zaliczki na PIT pracowników, a z własnego mikrorachunku zaliczki na PIT.

Mikrorachunek podatkowy – czym jest?

Wprowadzenie mikrorachunku podatkowego do systemu

W systemie wfirma mikrorachunek zostaje wprowadzony, wchodząc do zakładki USTAWIENIA » PODATKI » OGÓLNE. Kolejno w polu INDYWIDUALNE KONTO BANKOWE – MIKRORACHUNEK trzeba wpisać numer, który podany jest na stronie Ministerstwa Finansów, który uzyskamy przez wpisanie NIP’u firmy. Następnie po uzupełnieniu numeru trzeba sprawdzić poprawność jego wprowadzenia, a następnie kliknąć w opcję POTWIERDŹ POPRAWNOŚĆ.

Zapisany numer będzie się wyświetlał w trakcie dokonywania zapłaty podatków VAT i PIT wykonywanej za pośrednictwem systemu z Blue Media, eksportu przelewów do banku, związanych z zapłatą VAT i PIT oraz przy generowaniu druczków przelewu do zapłaty za PIT i VAT.