Kto płaci podatek CIT?

CIT to podatek dochodowy od osób prawnych, jest on dedykowany odpowiednim podmiotom. Warto wiedzieć kto ma obowiązek rozliczać się z CIT. Oto informacje na ten temat.

CIT – co to takiego?

Wszelkie firmy, przedsiębiorstwa oraz inne organizacje, które osiągają dochód mają obowiązek płacić podatek dochodowy od osób prawnych. Określenie CIT pochodzi z języka angielskiego i oznacza Corporate Income Tax. Wszelkie podmioty, które podlegają temu podatkowi wyróżnione zostały w Ustawie z 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych.

Jakie są stawki podatku CIT?

W ubiegłym roku miały miejsce dwie stawki podatku od dochodów osób prawnych. Było to 19 i 9%. Z niższej stawki mogą korzystać firmy, których wartość przychodu ze sprzedaży nie była wyższa w wcześniejszym roku podatkowym od 1,2 mln euro. Niższa stawka przeznaczona jest także dla firm, które dopiero zaczynają swoją drogę w biznesie. Przedsiębiorcy, którzy przekroczą ten próg muszą płacić zaliczki na podatek o stawce 19%.

Kto płaci podatek CIT?

Kto ma obowiązek zapłaty podatku CIT?

Ministerstwo Finansów jasno określa, że obowiązek płacenia podatków CIT jest skierowany do osób prawnych (m.in. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjne, fundacje, stowarzyszenia, spółdzielnie), spółki kapitałowe w organizacji, jednostki organizacyjne, które nie posiadają osobowości prawnej (m.in. wspólnoty mieszkaniowe, placówki oświatowe), z wyjątkiem spółek niemających osobowości prawnej, spółki komandytowo-akcyjne mające siedzibę lub zarząd w Polsce, podatkowe grupy kapitałowe (zarejestrowane w urzędzie skarbowym grupy, które składają się z co najmniej dwóch spółek prawa handlowego mających osobowość prawną, które funkcjonują w związkach kapitałowych i spełniają określone warunki), spółki niemające osobowości prawnej mające siedzibę lub zarząd w innym państwie, jeżeli zgodnie z przepisami prawa podatkowego tego państwa są traktowane jak osoby prawne i podlegają w tym państwie opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania.