Kim jest rzecznik patentowy? Kiedy i dlaczego warto skorzystać z jego pomocy?

Kwestie związane z ochroną własności przemysłowej mają dla firm niebagatelne znaczenie. Bardzo często wiąże się z nimi konieczność zwalczanie nieuczciwej konkurencji. W tego typu sprawach nieoceniona okazuje pomoc udzielona przez rzecznika patentowego.

 Rzecznik patentowy – kto to taki?

Rzecznik patentowy jest inżynierem lub prawnikiem, który zapewnia pomoc prawną i techniczną podmiotom gospodarczym, jednostkom organizacyjnym oraz osobom fizycznym w sprawach własności przemysłowej. Zasady wykonywania tego zawodu w Polsce określają ustawy: o rzecznikach patentowych z dnia 11 kwietnia 2001 r. oraz Prawo własności przemysłowej z dnia 30 czerwca 2000 r. Dodatkowo każda osoba wykonująca omawiany zawód jest zobligowana do przestrzegania zasad etyki uchwalanych przez Krajowy Zjazd Rzeczników Patentowych. Zawód rzecznika patentowego jest wolnym zawodem należącym do grona zawodów zaufania publicznego. Prawo wykonywania zawodu rzecznika patentowego można uzyskać po spełnieniu szeregu wymogów. 

Kiedy warto zwrócić się o pomoc do rzecznika patentowego?

Wymienić można sporo sytuacji, w których warto skorzystać ze wsparcia rzecznika patentowego. Przede wszystkim udziela on kompleksowej pomocy w procesie związanym z zastrzeżeniem firmowej nazwy i logo. Odnosi się to nie tylko do spraw dotyczących korzystania z nazwy i logo przez konkurencję. Zadaniem rzecznika patentowego jest także przeprowadzenie badania znaku towarowego. Rzecznik patentowy doradza klientom w efektywnym wykorzystaniu i ochronie przysługujących im praw na dobrach niematerialnych. Ponadto przygotowuje opinie o innowacyjności wraz z raportami o stanie techniki. Zajmuje się opracowaniem i analizą umów odnoszących się do praw autorskich i własności przemysłowej. Mowa tutaj m.in. o umowach licencyjnych czy o zachowaniu poufności. Rzecznicy patentowi reprezentują ponadto klientów w sprawach dotyczących własności intelektualnej. Jak więc widać, spectrum prowadzonej przez nich działalności jest bardzo szerokie.

Kim jest rzecznik patentowy? Kiedy i dlaczego warto skorzystać z jego pomocy?

Dlaczego warto korzystać z usług rzecznika patentowego i jak to zrobić?

Głównym powodem, dla którego warto korzystać z usług rzecznika patentowego, jest możliwość uzyskania profesjonalnego wsparcia w sprawach mających związek z własnością przemysłową. Są one dość skomplikowane – zajmowanie się nimi wymaga sporego doświadczenia i wiedzy, zwłaszcza że specjalizacja rzecznika patentowego jest raczej wąska. Dzięki temu rzecznik patentowy jest bardzo skuteczny w powierzonych mu zadaniach. W zakresie własności przemysłowej rzecznik patentowy pełni podobną funkcję jak np. adwokat reprezentujący klienta i pomagający mu w określonych sprawach. Chcąc skorzystać z prezentowanych usług, należy poszukać odpowiedniej kancelarii. W tym celu koniecznie jest porównanie ofert różnych kancelarii głównie pod kątem zawartości. Aspekt finansowy jest też oczywiście ważny, niemniej przy wyborze kancelarii rzecznika patentowego nie powinien grać pierwszych skrzypiec.

Więcej informacji -> z rzecznikiem patentowym Kraków.