Egzekucja komornicza w firmie

Problemy ze spłatą zobowiązań mają nie tylko osoby prywatne, ale także przedsiębiorstwa. A to z kolei zazwyczaj prowadzi do wszczęcia egzekucji komorniczych. Wierzyciele mają bowiem prawo domagać się zwrotu swoich należności drogą sądową. Wtedy właśnie do akcji wkracza komornik. Za co przedsiębiorcom grozi egzekucja komornicza i co jej podlega?

Komornik w firmie – za jakie długi?

Do długów, jakie komornicy ściągają z przedsiębiorstw, należą niezapłacone w terminie faktury lub nieuregulowane zobowiązania wynikające z zawartych z kontrahentami umów czy kontraktów. Częstymi przyczynami wszczęcia postępowania egzekucyjnego są również niespłacone kredyty i pożyczki. Jednak praktycznie każdy wierzyciel, który posiada jakieś roszczenia względem danego przedsiębiorstwa, ma prawo dochodzić zwrotu swojej wierzytelności drogą sądową.

Co może zająć komornik w firmie?

W celu zaspokojenia roszczeń wierzyciela komornik może zająć należące do firmy ruchomości i nieruchomości oraz jej rachunki bankowe, jednak z pewnymi wyłączeniami i ograniczeniami. Przede wszystkim w przypadku zajęcia kont firmowych, komornik musi pozostawić na nich środki wystarczające na opłacenie wynagrodzeń dla pracowników wraz z wszystkimi koniecznymi składkami ZUS. Oprócz tego na koncie komornik musi pozostawić kwotę, która pozwala przetrwać dwa tygodnie. Oprócz kont bankowych, egzekucji podlegają także konta oszczędnościowe.

Egzekucja komornicza w firmie

Czego komornik nie może zająć w firmie?

Komornik nie może dokonać zajęć środków, materiałów czy urządzeń, bez których firma nie mogłaby kontynuować swojej działalności. Właściciel musi jednak udowodnić, że dane urządzenia czy sprzęty są niezbędne do funkcjonowania firmy.

Zajęciu nie podlegają również rzeczy, które nie należą do dłużnika, a są jedynie przez niego użytkowane na zasadzie np. umowy leasingowej czy wynajmu. Wyłączenie to nie odbywa się jednak automatycznie. Przedsiębiorca ma miesiąc na to, aby po sporządzeniu przez komornika inwentaryzacji majątku, odwołać się od zajęcia, które narusza prawa osób trzecich lub uniemożliwia działanie firmy.

W przypadku urządzeń czy sprzętów niezbędnych do działania firmy, które chcemy wyłączyć spod zajęcia, trzeba niestety wskazać mienie zastępcze. Decyzję ostateczną o wyłączeniu podejmuje w tym przypadku sąd, który z reguły bierze pod uwagę nie tylko roszczenia wierzyciela, ale także gospodarczo-społeczne znaczenie prowadzonej przez dłużnika działalności. W interesie wszystkich jest bowiem, aby przedsiębiorca dalej mógł funkcjonować, dawać innym pracę i równocześnie zdobywać środki na spłatę swojego zadłużenia.

Czy można powstrzymać egzekucję komorniczą?

Wielu dłużników uważa, że egzekucji komorniczej nie da się już zatrzymać. Istnieje jednak sposób, który może zastopować tę, zdawać by się mogło, nieubłaganą machinę egzekucyjną. Niestety w tym celu nie zwracamy się do komornika, ponieważ jest on jedynie wykonawcą tego, czego żąda od niego wierzyciel. I nawet jakby chciał, to nie może zatrzymać postępowania egzekucyjnego. Jeśli chcemy zatrzymać egzekucję komorniczą, musimy porozumieć się bezpośrednio z wierzycielem, ponieważ to jemu przysługuje prawo zawieszenia egzekucji lub jej zakończenia.

Artykuł przygotowany we współpracy z kancelaria komornicza Warszawa.