Co z nowym plikiem JPK_VAT?

Zgodnie z danymi udostępnionymi przez Ministerstwo Finansów składanie plików JPK_VAT zostało...

Czym jest model 4p?

Model 4p pomaga zdefiniować opcje marketingowe pod względem ceny, produktu, promocji i miejsca, tak...