Jak napisać referencje dla pracownika?

List referencyjny to dokument, który nie jest określony przepisami prawa pracy. Pracodawca nie ma, więc obowiązku wystawiania referencji pracownikowi. Jednak często dzieje się tak, że pracownicy, którzy odeszli z danego zakładu pracy zwracają się z prośbą o wystawienie takiego dokumentu. Wielu przedsiębiorców nie widzi żadnych przeszkód, aby zrealizować taką prośbę. Co więc warto wiedzieć na ten temat? Co dobrze jest uwzględnić w takim piśmie?

Referencje dla pracownika – w jakim celu się je wystawia?

Pamiętajmy, że referencje dla pracownika wystawia się po to, aby zwiększyć jego szanse na zdobycie zatrudnienia. Nigdy jednak nie powinno się zamieszczać w takim liście żadnych kłamstw, tylko po to, aby ułatwić danej osobie zdobycie posady, o którą się stara. Należy również zaznaczyć, że jeśli nasza opinia na temat wywiązywania się danej osoby z powierzonych jej obowiązków zawodowych nie jest pozytywna lepiej w takiej sytuacji zrezygnować z wystawiania referencji. Taki list powinien mieć, bowiem charakter polecający, dlatego też powinny znaleźć się w nim argumenty, które przemawiałby za tym, aby zatrudnić tą właśnie osobą. Jeżeli nie możemy polecić danej osoby nie róbmy tego wbrew sobie. Jeżeli jednak dany pracownik wyróżniał się na tle innych, był zawsze sumienny i z należytą starannością wykonywał swoją pracę to warto o tym wszystkim wspomnieć. Nasza opinia może, bowiem okazać się dla przyszłego pracodawcy bardzo pomocna, zwłaszcza na końcowym etapie rekrutacji.

Jak napisać referencje dla pracownika?

Co powinny zawierać referencje dla pracownika?

Oprócz rzetelnej i obiektywnej opinii list referencyjny powinien zawierać także opis obowiązków zawodowych pracownika. W takim piśmie warto umieścić także informacje o okresie zatrudniania i formie zatrudnienia. W liście referencyjnym powinny znaleźć się także dane pracownika. Referencje tak jak i wszystkie inne oficjalne dokumenty wystawiane w formie pisemnej muszą zawierać również takie elementy jak: oznaczenie daty i miejscowości, nazwę, adres oraz dane kontaktowe naszego zakładu pracy, a także pieczątkę i podpis osoby wystawiającej dokument.