Jak powinno wyglądać zarządzanie wspólnotą?

Zarządzanie wspólnotą jest skomplikowanym i wymagającym pod względem formalnym zadaniem. Składa się na nie szereg obowiązków, od których dopełnienia zależy jakość funkcjonowania nieruchomości oraz satysfakcja jej mieszkańców. Zarządca musi dbać nie tylko o porządek i czystość na terenie budynku, ale także dopełniać liczne formalności wynikające z obowiązujących regulacji prawnych. Z tego powodu, coraz więcej wspólnot decyduje się powierzyć zarządzanie wspólnotą zewnętrznym, wyspecjalizowanym podmiotom, które są w stanie najlepiej zadbać o ich interesy.

Na czym polega zarządzanie wspólnotą i jak się je realizuje?

Każda wspólnota mieszkaniowa musi posiadać własny zarząd lub zarządcę. Zarząd wspólnoty mogą tworzyć wybrani przez mieszkańców przedstawiciele (tzw. zarząd właścicielski) lub jego obwiązki mogą zostać oddelegowane zewnętrznej firmie (zarząd powierzony). Zarządca nieruchomości, czyli osoba troszcząca się o realizację wszystkich zadań związanych z zarządzaniem konkretnym obiektem, musi natomiast zostać powołany dla każdej nieruchomości, która liczy sobie więcej niż 7 lokali mieszkalnych. Zadaniem zarządu i zarządcy jest kompleksowa obsługa nieruchomości, która obejmuje kwestie administracyjno-finansowe i techniczne.

Każda nieruchomość do prawidłowego funkcjonowania oraz zaspokojenia potrzeb mieszkańców potrzebuje odpowiedniego zarządzania. Zadanie to wymaga posiadania odpowiednich kompetencji, wiedzy oraz doświadczenia niezbędnych do prawidłowego kierowania wspólnotą mieszkaniową. Zakres tych obowiązków jest bardzo zróżnicowany i rozbudowany oraz wymaga poświęcenia sporych ilości czasu, którym zazwyczaj nie dysponują same wspólnoty mieszkaniowe. Z tego powodu, coraz więcej z nich decyduje się powierzyć zarządzanie wspólnotą zewnętrznym firmom specjalizującym się w tym zakresie. Jest to bardzo dobra decyzja, gdyż zapewnia realizację wszystkich wchodzących w zakres zarządzania wspólnotą zadań na najwyższym poziomie.

Jak powinno wyglądać zarządzanie wspólnotą?

Jakie obowiązki i zadania składają się na zarządzanie wspólnotą?

Kompleksowe zarządzanie wspólnotą jest czasochłonnym i wymagającym zadaniem, które nie może być prawidłowo zrealizowane przez jedną osobę. Obejmuje szereg czynności związanych z zarządzaniem nieruchomością oraz dbaniem o jej prawidłowy stan wizualny, techniczny, prawny i finansowy. Do obowiązków zarządcy należy m. in. prowadzenie księgowości wspólnoty, dbanie o jej finanse, obsługa prawna, planowanie i przeprowadzanie prac remontowych i konserwacyjnych, dbanie o czystość na terenie budynków i terenów zewnętrznych, reprezentowanie interesów wspólnoty przed organami administracji państwowej i wiele innych.

Z powodu tak dużego zróżnicowania tych czynności, zarządzanie wspólnotą powinno być realizowane przez kompetentne osoby, które posiadają wiedzę, doświadczenie i profesjonalne umiejętności gwarantujące prawidłowe realizowanie wszystkich obowiązków. Najlepszym wyborem jest ich powierzenie wyspecjalizowanej firmie, której jedną z głównych specjalizacji jest zarządzanie wspólnotą. Taka decyzja pozwoli czerpać maksimum korzyści oraz uniknąć problemów związanych z niewywiązywaniem się zarządcy z ciążących na nim obowiązków. Więcej informacji na temat zarządzania wspólnotą znaleźć można na stronie: https://integrummanagement.pl/obsluga-wspolnot.