Co z nowym plikiem JPK_VAT?

Zgodnie z danymi udostępnionymi przez Ministerstwo Finansów składanie plików JPK_VAT zostało przesunięte z dnia 1 lipca 2020 roku na dzień pierwszego października bieżącego roku. Zostało to już uchwalone przez Sejm. Przesunięcie tego terminu było wynikiem licznych wniosków przedsiębiorców związanych z problemami z wdrożeniem nowego rozwiązania. Sytuacja ta została spowodowana przez stan epidemii w kraju i na świecie, który odbił się na wszystkich przedsiębiorcach bardzo dotkliwie. By uniknąć najgorszego scenariusza dla firm w postaci likwidacji działalności Rząd Polski wychodzi naprzeciw przedsiębiorcom, podając im pomocną dłoń. Te działania są podejmowane po to, by zachować jak najwięcej miejsc pracy.

Decyzje sejmowe

Dnia 19.06.2020 miało miejsce uchwalenie przez Sejm ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych biznesmanom, którzy odczuli na własnym interesie skutki pandemii oraz wdrożono uproszczone postępowanie o zatwierdzenie układu wynikającego z COVID-19. Tę zmiany wprowadziły modyfikacje do ustawy z dnia 4 lipca 2019 roku dotyczącej podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Pierwszą zmianą było przesunięcie wejścia w życie nowego JPK_VAT na 1 lipca. Jak już wspomniano na podstawie ustawy zmieniającej nowy JPK_VAT będzie składany przez wszystkich podatników za okres od 1 października 2020 roku. Zostanie ona niedługo przedłożona Prezydentowi Rzeczypospolitej Polski do podpisu.

Co z nowym plikiem JPK_VAT?

Korzystanie wyłącznie z VAT-7 i VAT-7k

Nowo powstały plik JPK_VAT będzie zawierał w sobie dane, które aktualnie są przesyłane w deklaracjach VAT wraz z dodatkowymi informacjami, niezbędnymi do analizy rozliczeń VAT i kontroli. Istniejące współcześnie pozycje VAT-7 (VAT-7k) będą od października mieściły się w części nowego pliku JPK_VAT. Nowe rozwiązanie będzie dotyczyło tylko i wyłącznie rozliczeń podatku VAT, które dokonywane są w formie deklaracji VAT-7 i VAT-7k.  Pozostałe deklaracje np. dla podatku od towarów i usług w zakresie taksówek osobowych opodatkowanych w formie ryczałtu (VAT-12) nie będą miały w nich zastosowania.