Ulga IP Box

Z takiej ulgi mogą skorzystać podatnicy, którzy prowadzą działalność rozwojowo - badawczą. Ulgę IP Box wprowadzono 23 października 2018 roku, na mocy ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku od osób prawnych i ustawy – ordynacji podatkowej. Celem ustawy jest rozwój rynku i wprowadzenie nowych technologii.

Ulga wprowadza preferencyjne opodatkowanie na poziomie 5% w podatku PIT i CIT. Dotyczy to dochodów uzyskanych z kwalifikowanych praw własności intelektualnej.

Przepisy dotyczące ulgi IP Box

Aby uzyskać ulgę, trzeba spełnić kilka warunków, które zawarte są w przepisach. Najważniejsze to:

 1. Prowadzenie działalności rozwojowo- badawczej.
 2. Utworzenie kwalifikowanego IP, chodzi o kwalifikowane prawo własności intelektualnej.
 3. Prowadzenie ewidencji, która obejmuje wszystkie operacje finansowe związane z dochodami.
 4. Osiągniecie dochodu z kwalifikowanego IP. Ważne jest by podlegał opodatkowaniu w Polsce.
 5. Poniesienie kosztów związanych z ulepszeniem kwalifikowanego IP.

Ulga IP Box

Co oznacza kwalifikowany IP?

Do kwalifikowanych IP, dla których można zastosować preferencyjną stawkę podatku dochodowego, można zaliczyć:

 1. prawo ochronne na wzór użytkowy
 2. patent
 3. prawo z rejestracji wzoru przemysłowego
 4. dodatkowe prawo ochronne dla patentu. Dotyczy to produktów leczniczych lub ochrony roślin
 5. prawo autorskie do programu komputerowego
 6. prawo z rejestracji topografii układu scalonego
 7. prawo do rejestracji produktu leczniczego weterynaryjnego

Podmioty uprawnione do ulgi IP Box

Z podatku dochodowego 5% mogą skorzystać podatnicy, którzy prowadzą działalność rozwojowo- badawczą i są opodatkowani podatkiem PIT lub CIT. Do tej grupy należą:

 1. PIT
  • jednoosobowa działalność gospodarcza
  • wspólnicy spółki cywilnej
  • wspólnicy spółki partnerskiej
  • wspólnicy spółki jawnej
  • przedsiębiorstwo w spadku
  • wspólnicy spółki komandytowej
 2. CIT
  • spółki kapitałowe w organizacji
  • osoby prawne
  • jednostki organizacyjne mniemające osobowości prawnej. Nie dotyczy to przedsiębiorstw w spadku
  • spółki komandytowo- akcyjne
  • grupy kapitałowe podatkowe
  • spółki mniemające osobowości prawnej mające siedzibę w innym państwie

Wynika z tego, że skorzystanie z ulgi jest możliwe tylko w odniesieniu do dochodów z kwalifikowanych IP.