Czym jest model 4p?

Model 4p pomaga zdefiniować opcje marketingowe pod względem ceny, produktu, promocji i miejsca, tak by oferta odpowiadała konkretnym potrzebom lub wymaganiom klientów. Można go również wykorzystać do przetestowania istniejącej strategii marketingowej. Niezależnie od tego, czy rozważ nową, czy istniejącą ofertę, zwróć koniecznie uwagę na ten model.

Co to jest produkt?

Zacznijmy od zdefiniowania tego pojęcia. Produkt może mieć charakter materialny lub niematerialny. W większości przypadków konsument jest w stanie zapłacić za niego pieniądze. Przenosi nas z powrotem do podstaw marketingu. To strumień przychodów firmy i siła napędowa. Spełnia potrzeby klienta.

Produkty występują w różnych formach. Dużą popularnością cieszą się te, które umożliwiają konsumentom podjęcie szybkich decyzji zakupowych. Zwykle spełniają nasze podstawowe potrzeby. Dobrym przykładem może być tutaj mleko.

Czym jest model 4p?

Tworzenie produktu

Zanim wypuścisz produkt na rynek, zastanów się, jakie potrzeby spełnia. Czym różni się od produktów konkurencji? Powinien zapewniać dodatkowe korzyści. Mogą być niematerialne. W tym miejscu wkracza marketing i storytelling. Aby odnieść sukces, zwróć też uwagę na inne elementy 4P, takie jak promocje, miejsce i cena. Dodatkowe korzyści mogą przybrać formę obsługi posprzedażowej, gwarancji, bezpłatnej dostawy, montażu itp.

Marketing produktu

Przed wypuszczeniem produktu przeprowadź badania rynku. Sprawdź, czy istnieje na niego zapotrzebowanie. Badanie rynku pomoże Ci odkryć niespełnione potrzeby konsumentów. To dobry punkt wyjścia do znalezienia docelowych odbiorców i poznania ich danych demograficznych. Dopasuj osobowość marki do wizerunku potencjalnych klientów.

Cena

Obejmuje faktyczną kwotę, którą docelowy odbiorca musi zapłacić za produkt. Sposób wyceny wpłynie bezpośrednio na metody sprzedaży. Jeśli cena produktu jest wyższa lub niższa niż postrzegana wartość, wówczas nie znajdzie nabywców.  To bardzo ważny element planu marketingowego, ponieważ określa zysk i działalność firmy. Pomaga kształtować postrzeganie marki w oczach konsumentów.

Promocja

Mamy produkt i cenę, teraz nadszedł czas, aby go promować. Obejmuje różne sposoby rozpowszechniania odpowiednich informacji o produktach wśród konsumentów oraz różnicowania określonego produktu lub usługi. Promocja zawiera takie elementy, jak reklama, public relations, marketing w mediach społecznościowych, e-mail marketing. Obejmuje też marketing video oraz w wyszukiwarkach. Dobrze przygotowany plan promocji pozwala maksymalizować zwrot z inwestycji.

Czym jest model 4p?

Miejsce

To proces przepływu produktów od producenta do docelowego użytkownika. Ruch może nastąpić poprzez połączenie pośredników, takich jak dystrybutorzy, hurtownicy i detaliści. Prawidłowe umieszczenie jest istotną czynnością. Koncentruje się na dotarciu do właściwej grupy docelowej w odpowiednim czasie. 

Z kolei kanał dystrybucji można zdefiniować jako działania i procesy wymagane do przeniesienia produktu od producenta do konsumenta. Znajdują się w nim również pośrednicy. Istnieją cztery główne typy kanałów dystrybucji: bezpośredni, pośredni, podwójna dystrybucja oraz kanały zwrotne.